Monday, February 28, 2011

undang-undang kontrak ( kontrak boleh batal )

"sekadar Hiasan"
memandangkan esok ada test contract, so, let's study together
bring your note, pencil, pen and the most important : your mind
^__^
kontrak boleh batal 
seksyen 10 akta Kontrak 1950 : semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas pihak-pihak yang layak.
seksyen 14 akta kontrak 1950 : kerelaan adalah dikatakan bebas apabila tidak disebabkan oleh pengaruh negatif seperti 
  1. paksaan 
  2. Pengaruh tidak berpatutan
  3. tipuan
  4. salahnyata
  5. khilaf
PAKSAAN
Paksaan adalah merujuk kepada sebarang bentuk kekerasan @ancaman untuk melakukan kekerasan seperti :
  1. perbuatan lain yang dilarang dan termaktub dalam kanun keseksaan terhadap diri sesuatu pihak & keluarganya 
  2. hartanya dengan tujuan memaksa pihak itu membuat kontrak.
seksyen 15 akta kontrak : Paksaan ialah apa-apa perbuatan yang mengancam untuk melakukan apa perbuatn yang dilarang oleh kanun keseksaan (rujuk akta kontrak)
     Jika sesuatu paksaan berjaya dibuktikan di mahkamah, maka pihak yang dipaksa boleh buat pilihan sama ada hendak membatalkan kontrak atau tidak.
     Unsur paksaan dalam seksyen 15 A.K. 1950 adalah khusus kepada perbuatan @ ancaman yang bertentangan dengan kanun keseksaan sahaja, dan sekiranya ancaman itu hanya bertentangan dengan statut lain selain kanun keseksaan, maka ancaman sedemikian tidak termasuk dalam paksaan yang dimaksudkan oleh seksyen 15.
contoh kes : Chin Nam Bee Development Sdn Bhd vs Tai Kim Chook 1988
fakta kes : empat orang responden telah bersetuju membeli rumah yang dibina oleh perayu dengan harga RM 29 000 sebuah
isu : responden mendakwa bahawa perayu meminta bayaran tambahan sebanyak Rm 4000
keputusan mahkamah : bayaran tambahan yang diminta oleh perayu adalah dengan cara ugutan, mereka tidak perlu membayar dengan kerelaan sendiri.
kesan paksaan  : * perjanjian tersebut menjadi boleh batal
* pihak yang satu lagi dalam kontrak itu tidak perlu menjalankan sebarang perjanjian yang terkandung dalam kontrak tersebut
* wang yang diterima oleh mana-mana pihak yang berkontrak hendaklah dikembalikan sebagaimana yang dinyatakan dalam seksyen 73 A.K 1950.


PENGARUH TIDAK BERPATUTAN
bermaksud seseorang itu, mempunyai kedudukan kuasa yang lebih untuk membolehkannya menguasai pihak yang lain, terbahagi kepada 3 kategori :
  1. pihak yg mempunyai kuasa benar @ zahir terhadap orang yang dikuasainya (bapa & anak )
  2. wujud perkaitan amanah antara dua pihak ( doktor & pesakit )
  3. seseorang yang berkontrak dengan seseorang yang cacat atau terjejas akal.
seksyen 15 akta kontrak 1950 menjelaskan sesuatu kontrak didorong oleh pengaruh tidak wajar apabila mempunyai pertalian seperti berikut :
a) satu pihak dalam kedudukan boleh menguasai pihak yang lain; dan
b) menggunakan kedudukan itu untuk memperoleh kelebihan yang tidak adil keatas pihak lain.
contoh kes : Jaginder singh vs Tara Rajaratnam 1983
fakta kes : Perhubungan diantara peguam dengan anak guamnya
isu : sama ada peguam telah mempengaruhi anak guamnya untuk melakukan pindah milik tanah
keputusan mahkamah : kegagalan peguam membawa bukti bahawa tidak wujud pengaruh tidak berpatutan semasa kontrak dibuat menyebabkan kontrak tersebut batal.

TIPUAN/ FRAUD
bermaksud satu pihak telah dengan niat menipu fakta kontrak kepada pihak yang satu lagi supaya pihak itu memasuki kontrak dengannya. kontrak menjadi boleh batal atas pilihan (option) pihak yang mendakwa dirinya ditipu.
seksyen 17 akta kontrak 1950 : tipuan atau fraud termasuklah yang dilakukan oleh sesuatu pihak yang membuat kontrak (atau ejennya) dengan niat untuk memperdayakan orang lain untuk membuat kontrak.
-selain itu, seksyen 17 menghuraikan lima jenis perbuatan yang boleh tergolong dalam tipuan.
a) menyarankan kepada seseorang itu sesuatu fakta yang tidak benar
b) bersungguh-sungguh menyembunyikan sesuatu fakta
c) berjanji tanpa sebarang niat menepatinya
d) perbuatan yang bertujuan untuk memperdayakan seseorang
e) mana-mana perbuatan yang dianggap oleh undang-undang sebagai tipuan.
contoh kes : Tan chye chew vs eastern Mining and Metal

SALAHNYATA
merujuk kepada kenyataan yang salah atau tidak benar/ mengelirukan dan boleh mendorong seseorang untuk memasuki kontrak
seksyen 18 akta kontrak 1950 mentakrifkan salahnyataan sebagai :
a) ketegasan positif secara yang tidak dibenarkan oleh maklumat yang diperolehi oleh orang yang menegaskan terperinci mengenai sesuatu hal yang tidak benar, sungguhpun orang itu percaya bahawa hal itu adalah benar.
b) mana-mana pelanggaran kewajipan yang tanpa niat menipu
c) menyebabkan walaupun dengan suci hati, satu pihak perjanjian membuat kekhilafan.

2 comments:

Hazrul Aziris (Abg LuL) said...

miss H....follow me back~...nak blajar undang2 gak thankx~ ^^,

Ery Sahaja said...

npe xde khilaf.?

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

borak-borak

miss h